Khách sạn Pan PaciFic

THI CÔNG PHÒNG LÀM VIỆC KHÁCh SẠN PAN PACIFIC

Chủ đầu tư: KHÁCH SẠN PAN PACIFIC

Đơn vị thi công: Công ty TNHH thương mại và công nghệ SunTech

Địa Chỉ: Số 1; đường Thanh Niên, Tây Hồ, Hà Nội

Vật tư: Film SunTech mã URD- BK50

Thời gian thi công: tháng 4/2019

Một số hình ảnh thi công